Arnauts Dirk BVBA

- Bemiddeling bij verkoop en bij verhuur;

- Advies bij vastgoed- en beleggingsprojecten;

- Rentmeesterschap (verhuren zonder zorgen);

- Plaatsbeschrijvingen;

- Waardebepalingen en vergelijkende marktanalyses;

- Aanvraag van alle nodige attesten, certificaten, vergunningen en keuringen;

- Verkavelingen al of niet met wegenwerken;

- Grensbepalingen en opmetingen;

- Waterpassen of hoogtemeting in een plaatselijk stelsel of volgens TAW;

- Opstellen van lengte- en dwarsprofielen;

- Opmeten van gabariten of gevelmetingen, muurovername;

- Bepalen van grondverzet en bulkgoederen;

- Opmeten met GPS Leveren van digitale plannen.

 

Dirk Arnauts
Zaakvoerder

Gezworen Landmeter-expert
Meetkundige-Schatter van Onroerende
Goederen (M.S.O.G.)
Gegradueerde in de topografie

Ingeschreven op de lijst van landmeters onder nummer LAN040316

Expertise in Vastgoed, Landmeetkunde,
Beëdigd voor de Rechtbank te Hasselt

 


Waarvoor moet je een landmeter expert vragen?

 De wet van 11 mei 2003 stelt dat bepaalde activiteiten slechts door een landmeter mogen worden uitgevoerd:

  • het afpalen van terreinen;
  • het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal,welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.


img